Udo Plaster  ir  Juerg Stuck: Kai įprotis tampa konceptu

Dviejų dienų teorinis seminaras ir praktinė demonstracija

 

Dalyvavome dviejų dienų teoriniame seminare, kuriame Baltijos funkcinės odontologijos asociacija pristatė Udo Plaster  ir  Juerg Stuck. Tai du žymiausi dantų technologai Vokietijoje.

​Seminaro metu teorinės žinios pagrindžiamos demonstracijoms su pacientais, taip iliustruojant kasdieninius iššūkius, su kuriais restauracinio darbo praktikoje susiduria gydytojai odontologai ir dantų technikai.

Analizuojamos temos:

  • Bedantis pacientas: veido analizė, komunikacija tarp gydytojo ir dantų techniko, individualus garnitūrinių dantų sustatymas
  • Pacientas su didelio laipsnio dantų nudilimu: būsimų okliuzinių plokštumų planavimas, žandikaulių padėčių registravimas

Estetiški ir tuo pačiu funkcionalūs protezavimo sprendimai – pagrindinis restauracinės odontologijos iššūkis. Ypač svarbu pradinėje gydymo planavimo stadijoje operuoti su individualiais paciento fiziologijos parametrais, tiksliai nustatyti individualią paciento viršutinio žandikaulio padėtį, o tuo pačiu – ir tinkamą okliuzinę plokštumą.

PlaneSystem® suteikia galimybę:

  • užregistruoti individualią paciento viršutinio žandikaulio padėtį,
  • taisyklingoje erdvinėje padėtyje nustatyti vidurio liniją ir
  • individualias okliuzines ploštumas, kurios gali dalinai skirtis dešinėje ir kairėje pusėje , bei
  • tiksliai pernešti šią informaciją į artikuliatorių.

Tokiu būdu jau restauracijos kūrimo etape įmanoma individualiai ir dėl to tiksliau nei ligšiol imituoti natūralų paciento stomatognatinės sistemos funkcionavimo pobūdį.

PlaneSystem® leidžia užregistruoti svarbias paciento plokštumas be pernešimo lanko. Yra rizika, kad informacija, surenkama pernešimo lanku, kuris orientuojamas į liniją tarp akių vyzdžių ir fiksuojamas išorinėse ausų landose, gali būti netiksli ir klaidinga, ko dantų technikas, turėdamas tik modelius, pastebėti negalės. Lygiai taip pat perkeliant informaciją pernešimo lanku, neįmanoma pakankamai realistiškai atkartoti funkcinių artimųjų kontaktų dinaminėje okliuzijoje. Tradiciniu pernešimo lanku taip pat neįmanoma nustatyti okliuzinės plokštumos asimetrijos tarp dešiniosios ir  kairiosios viršutinio žandikaulio pusės.

PlaneSystem® matavimo ir asimetrijų nustatymo išeities taškas – tiksliai atkartojamos horizontalios plokštumos ir vertikalios linijos paciento veide nustatymas. True Horizontal Line (kaip nulinė susiejamoji plokštuma) ir True Vertical Line (kaip susiejamoji vertikalė) nustatomos pagal natūralią paciento galvos padėtį (Natural Head Position). Dar viena atskaitos linija – iš abiejų pusių nustatoma linija tarp nosies sparno ir ausies krimslio, kuri dažniausiai eina paraleliai abipusėms okliuzinėms plokštumoms. Nuolydžio skirtumas PlaneSystem® atspindimas kaip kampas tarp nulinės plokštumos ir nosies sparno linijos (jungiančios Ala nasi ir Tragus).